Starostka obce

Dorota Molnárová

telefón: +421 47 43 99 841

mobil: +421 917 674 482