Poslanci obecného zastupiteľstva:

 

František Benkő
Tomáš Kmeť
Andrea Mederiová
Ing. Bianka Mederiová
Ing. Erik Šándor